Bijzondere bepalingen in Duitsland

Rijden in groepsverband

In Duitsland gelden bijzondere bepalingen voor het rijden in groepsverband, waarbij de voorrijder van de groep verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gehele groep. Dit betekent dat, mocht een van de groepsleden iets overkomen, de voorrijder juridisch aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. Dit is een forse bepaling met mogelijk grote consequenties voor de betreffende voorrijder.

 

We zijn ons er terdege van bewust dat de voorrijder een belangrijke taak heeft. Om deze reden zijn al onze voorrijders dan ook ervaren motorrijders. Ze zorgen ervoor dat de groep bij elkaar blijft en dat jullie op een juist tempo de route veilig en met plezier kunnen rijden. Maar: iedereen die meegaat met onze ritten is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid! Daarom: Ga niet blind achter je voorganger aan, maar neem je eigen beslissingen. Indien je het niet veilig acht de route te voltooien of als je een bepaalde verkeerssituatie anders wilt oplossen dan je voorganger, dan heb jij de vrije keuze om dit te doen. Wij verplichten je niets. We vragen je om met gezond verstand aan onze routes deel te nemen.

 

Bovenstaande tekst lijkt misschien overdreven, maar de Duitse wetgeving (zie hierboven) dwingt ons jullie hierop te attenderen. We doen dit bewust om jullie en onze voorrijders te beschermen.

 

Tussen stilstaande of langzaam rijdende files doorrijden

In Nederland is dit in principe verboden, maar wordt gedoogd en je zal er geen bekeuring voor krijgen, tenzij je het te gek maakt, b.v. door met hoge snelheid tussendoor te rijden.

 

In Duitsland is het verplicht om bij file op de snelweg een zgn. “Rettungsgasse” te vormen: op de linker rijbaan aan de linkerkant van de baan gaan staan/rijden en op de rechterbaan aan de rechterkant. Hierdoor komt er tussen de twee rijen een strook vrij voor hulpverleners.

Hierom is het tussen de files doorrijden in Duitsland écht verboden! Er wordt niet altijd bekeurd, maar de boetes zijn voor Duitse begrippen fors..